Zakres usług

Inwestycje w środowisku

Przygotowanie formalno-prawne stanowi kluczowy etap realizacji każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Od sprawności i jakości przebiegu tego procesu zależy w znacznej mierze sukces całej inwestycji.

Eko-Efekt Sp. z o.o., dzięki wysokokwalifikowanej kadrze specjalistów, opracowuje zagadnienia takie jak:

PROCES INWESTYCYJNY:

 • wykonywanie studiów wstępnych, celowości i wykonalności inwestycji,
 • sporządzanie ekspertyz, audytów i ocen,
 • dobór technologii,
 • projektowanie,
 • uzyskiwanie niezbędnych zgód, pozwoleń, decyzji i koncesji,
 • due diligence,
 • organizowanie przetargów,
 • wybór wykonawców,
 • nadzór inwestycyjny,
 • rozruch technologiczny,
 • analizy porealizacyjne,
 • rozliczenie planowanego efektu ekologicznego, itp.

OCENY STANU I PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA

 • strategie zrównoważonego rozwoju,
 • programy ochrony środowiska,
 • przeglądy ekologiczne,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko,
 • wnioski o pozwolenia zintegrowane,
 • raporty i analizy porealizacyjne przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • analizy środowiskowe,
 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • monitoringi środowiskowe.

OCHRONA WÓD

 • projekty oczyszczalni ścieków,
 • projekty stacji uzdatniania wody,
 • projekty sieci wodnych i kanalizacyjnych,
 • koncepcje i programy gospodarki wodno-ściekowej.

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

 • plany gospodarki odpadami,
 • programu usuwania azbestu,
 • projekty składowisk i zakładów unieszkodliwiania odpadów,
 • koncepcje gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • projekty sieci monitoringowej i rekultywacji składowisk,
 • opinie i ekspertyzy.

OCHRONA POWIETRZA

 • założenia do planów zaopatrzenia w nośniki energii,
 • koncepcje uciepłownienia,
 • audyty energetyczne,
 • analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.