Zakres usług

Inżynieria finansowa

Jedną z kluczowych dziedzin działalności Eko-Efekt, jest wszechstronne rozwijanie i wspieranie projektów inwestycyjnych naszych Klientów, które obejmuje doradztwo finansowo – ekonomiczne, oraz wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych, we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska, z krajowych i zagranicznych źródeł finansowych.

Do głównych zadań w naszej firmie należy:

  • Sporządzanie biznesplanów,
  • Wycena przedsiębiorstw,
  • Analiza finansowa podmiotów gospodarczych,
  • Badanie i wykazywaniu zdolności finansowej do spłaty zobowiązań oraz wiarygodności kredytobiorców i solidności ich zabezpieczeń majątkowych,
  • Ocena ekonomicznej efektywności projektów,
  • Analiza kosztów inwestycyjnych pod kątem ich minimalizacji,
  • Sprawdzanie prawidłowości rozliczeń wydatków inwestycyjnych,
  • Oceny porównawcze efektywności różnych wariantów projektowych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
  • Opracowywanie wniosków o pożyczki, dotacje i kredyty, w tym:
   • korzystanie ze środków NFOŚiGW,
   • korzystanie ze środków WFOŚiGW,
   • pozyskiwanie kredytów w BOŚ S.A. i innych bankach,
   • pomoc w pozyskiwaniu funduszy UE,
   • pozyskiwanie środków z innych źródeł.
  • Studia wykonalności inwestycji,
  • Dostosowywanie zakresu i zawartości dokumentacji technicznej i ekonomicznej do wymagań instytucji udostępniających środki finansowe,
  • Badanie i wykazywanie zdolności finansowej do spłaty zobowiązań oraz wiarygodności kredytobiorców i solidności ich zabezpieczeń majątkowych,
  • Koordynowanie zasilania finansowego pochodzącego z rozmaitych źródeł,
  • Pomoc w uzyskiwaniu dotacji oraz pożyczek i kredytów preferencyjnych lub komercyjnych,
  • Analizy porealizacyjne,
  • Raportowanie osiągnięcia efektu ekologicznego.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.