Zakres usług

Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)

Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi narzędzie pozwalające na współpracę sektora publicznego i partnera prywatnego w celu wspólnej, efektywnej realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności każdej ze stron, z korzyścią dla społeczeństwa.

W każdej dziedzinie są specjalistyczne firmy, które w porównaniu do sektora publicznego mają dostęp do najlepszych technologii oraz posiadają bogate doświadczenie, którym chętnie się podzielą. W zamian za to, partner prywatny osiągnie zysk i znajdzie miejsce zbytu dla swoich usług. Kooperacja ta opiera się na założeniu, że każda ze stron jest w stanie wywiązać się z zadań jej powierzonych sprawniej niż druga strona.
Spółka Eko – Efekt zagadnieniem PPP zajmuje się od początków jego istnienia w Polsce. Świadczymy usługi doradztwa w trakcie całej procedury PPP, począwszy od sporządzania analiz przedrealizacyjnych, poprzez wsparcie w weryfikacji zainteresowania sektora prywatnego realizacją przedsięwzięcia, aż do momentu wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wybranym partnerem.

W zakres naszych usług wchodzi:

  • Sporządzanie analiz przedrealizacyjnych: ekonomiczno-finansowych, prawno-organizacyjnych oraz technicznych,
  • Opracowanie analiz porównawczych dotyczących realizacji projektu w formule PPP w stosunku do metody tradycyjnej,
  • Monitorowanie rynku PPP i poszukiwanie inwestorów prywatnych,
  • Przygotowanie postępowania o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa,
  • Doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP, w tym udział w negocjacjach z inwestorami prywatnymi, ocenę złożonych ofert, wyjaśnianie wszelkich zagadnień z zakresu prawa i finansów,
  • Opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji,
  • Monitorowanie i  audyty realizowanych projektów PPP i koncesji.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.